0

Adaptacja projektu – zakup projektu to nie koniec

Zastanawiasz się co należy zrobić po zakupie projektu gotowego i co kryje się pod hasłem „Adaptacja”? Wyjaśniamy!

Źródło DOM 1https://myhome.eco/projekty-gotowe/dom-1

Spis treści:

  1. Cel adaptacji
  2. Czego dotyczy adaptacja?
  3. Niezbędne dokumenty
  4. Pozwolenie na Budowę – co dalej?
  5. Koszt adaptacji

 

Cel adaptacji

Aby zgłosić budowę domu lub ubiegać się o pozwolenie na budowę należy udać się z zakupionym projektem gotowym do architekta adaptującego. Najrozsądniej jest wybrać miejscowego specjalistę, gdyż zna on zwyczaje panujące w lokalnych urzędach. Architekt ten lokalizuje budynek na działce oraz w razie życzenia inwestora, nanosi zmiany w bryle budynku. Zmiany może wprowadzić również pracownia sprzedająca projekt gotowy. W ramach adaptacji należy sprawdzić panujące warunki na działce, dostosować projekt do nich oraz przeanalizować zarówno lokalne warunki klimatyczne jaki i administracyjne. Wykonanie adaptacji jest koniecznie w przypadku każdego projektu gotowego, jeżeli chcemy ubiegać się o prawomocne pozwolenie na budowę.

Czego dotyczy adaptacja?

Adaptacja projektu dotyczy dostosowania budynku do wymogów konkretnej działki. Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w razie jego braku – na podstawie Decyzji o Warunkach Zabudowy, architekt adaptujący:

 • Dostosowuje parametry budynku tak, aby spełniały one założenia powyższych dokumentów;
 • Lokalizuje budynek względem granic działki tworząc projekt zagospodarowania terenu na mapie;
 • Bierze pod uwagę warunki gruntowe oraz klimatyczne danego terenu, aby do nich dopasować między innymi sposób posadowienia. Niezbędne są również warunki przyłączeniowe do mediów, aby w pełni dostosować sposób ogrzewania, doprowadzenia wody i energii oraz odprowadzania ścieków;
 • Poza powyższym architekt, na prośbę Inwestora, może dokonać zmian w projekcie. Mogą to być, na przykład, zmiany w lokalizacji ścian, otworów drzwiowych lub okiennych, zmiany w zakresie konstrukcji, zmiany kątów nachylenia połaci dachowych.

Przykład na podstawie HUS 4https://myhome.eco/projekty-gotowe/hus-4/

Niezbędne dokumenty

Komplet dokumentów wymaganych do przeprowadzenia adaptacji projektu składa się z:

 • projektu gotowego w sześciu egzemplarzach: trzech egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego oraz trzech egzemplarzy projektu technicznego,
 • zgody autora projektu gotowego na zmiany,
 • mapy do celów projektowych,
 • Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (czyli uzyskanego z gminy Wypisu i Wyrysu z Planu), bądź z Decyzji o Warunkach Zabudowy,
 • warunków technicznych przyłączy do mediów.

Źródło: opracowanie własne

Koszt adaptacji

Adaptacja jest wyceniana indywidualnie, w zależności od ilości i stopnia skomplikowania poszczególnych zmian. Do mniej skomplikowanych należy usunięcie lub przesunięcie ścianki działowej, zmiany okien i drzwi, przesunięcie umywalki lub miski ustępowej bądź zmiana koloru elewacji. Do bardziej skomplikowanych należą zmiany konstrukcyjne np. przesunięcie ścian nośnych, zmiany rodzaju stropu, zmiany wymiarów budynku. W tych kwestiach warto zwrócić się z prośbą o wprowadzenie zmian, do pracowni w której projekt ma zostać zakupiony.

Ceny zależą również od stawek przyjętych przez konkretnych architektów oraz od lokalizacji biura projektowego. Przyjąć można, że cena usługi w mniejszym mieście będzie niższa niż, na przykład, w Warszawie lub Szczecinie.

Szacunkowo można określić cenę adaptacji bez zmian od około 1500 zł, do nawet kilku tysięcy złotych przy większym nakładzie pracy architekta. Do kosztu samej adaptacji należy doliczyć koszt samego projektu, mapy do celów projektowych oraz badań gruntowych.

Pozwolenie na Budowę – co dalej?

Do budowy możemy przystąpić, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się pełnomocna, po zarejestrowaniu dziennika budowy i po zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót. W przeciwnym razie nasza budowa będzie uznana za samowolę budowlaną.

Kwestiami tymi możemy zajmować się osobiście lub skorzystać z pomocy architekta lub kierownika budowy. Mimo, że nie są to skomplikowane sprawy, większość osób decyduje się na pomoc profesjonalisty. Warto jednak dopilnować, by wspomniane formalności były rzeczywiście dokonane, ponieważ w natłoku obowiązków kierownik budowy, choć nie powinien, może zapomnieć o załatwieniu formalności. Odpowiedzialność natomiast spoczywa na Inwestorze.

Źródło zdjęcia 

 

Jeżeli zastanawiasz się nad kupnem projektu gotowego, zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem MyHome.eco  oraz kontaktu:

T: +48 722 227 733
E: info@myhome.eco