Dom na miarę – LCC z naszej strony – ogólne wprowadzenie

Hasło „dom na miarę” skupia się na analizie wpływu etapowania budowy na komfort, kosztów oraz zużycia energii w cyklu zżycia obiektu mieszkalnego (LCC).

Czym jest budownictwo zrównoważone?

W skrócie można by powiedzieć, iż jest to znalezienie zdrowej równowagi między trzema aspektami CZŁOWIEK— EKONOMIA— ŚRODOWISKO. Każdy z trzech czynników jest tak samo ważny. Budownictwo zrównoważone nie jest równoznaczne ani z budynkiem ekologicznym ani budynkiem pasywnym ani też z budynkiem tanim lub też drogim. Nie polega również na stawianiu na piedestale żadnego z aspektów. Dom zrównoważony to taki, w którym człowiek czuje się dobrze, nie myśli tylko o spłacie ciążącego na nim przez dekady kredytu, a także dom, który korzysta z potencjału środowiska i nie marnuje niepotrzebnie energii. Brzmi to dość bajkowo i rzeczywiście jest to aspekt wielowątkowy analizowany przez szerokie grono naukowców, natomiast każdy może choć trochę zbliżyć się do ideału budując swój wymarzony dom.

Idea zrównoważonego rozwoju

Branża budowlana, analiza cyklu życia obiektu?

Branża budowlana jest  odpowiedzialna w  Polsce  i  Europie  za około  40%  konsumpcji energii,  to duże  obciążenie  zarówno  finansowe jak i środowiskowe. Każdy produkt, w tym także budynki, przechodzi przez kilka faz w ciągu cyklu swojego życia, mianowicie: projekt, konstrukcja (produkcja), eksploatacja i likwidacja. Analiza tych faz nosi nazwę analizy cyklu życia LCA (Life Cycle Analysis) i posiada w sobie wiele mniejszych analiz np. kosztów cyklu życia (LCC Life Cycle Cost). Udział kosztów w przypadku domów jednorodzinnych można przedstawić za pomocą wykresu.

Podział kosztów z cyklu życie obiektu

Źródło: Schade J., Life CycleCostcalculationmodels for buildings, inpro-project.eu, LTU Luleâ, Sweden

 

Powyższy wykres wskazuje, iż największe koszty skumulowane w fazie eksploatacji związane są głównie z ogrzewaniem budynku oraz zapewnieniem cieplej wody użytkowej. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby koszty te zostały zmniejszone. Należy jednak pamiętać, iż wiąże się to ze zwiększonymi kosztami początkowymi. Znalezienie balansu wymaga indywidualnej analizy przypadku. Na podstawie wiedzy i badań proponuje się rozwiązania pozwalające na oszczędność energii na etapie eksploatacji, dla których czas zwrotu jest relatywnie krótki, a więc taki, aby korzyści finansowe były odczuwalne dla użytkownika jak najszybciej. Innymi słowy nie jest sztuką zbudować dom tani w budowie i drogi w eksploatacji, ale też na tyle drogi w budowie, że zainwestowane pieniądze nigdy się nie zwrócą. Istnieje jednak szereg rozwiązań pozwalających na oszczędność na etapie użytkowania, przy rozsądnych nakładach początkowych. O tym w kolejnym punkcie.

Jakie rozwiązania są efektywne, ekonomiczne i energetyczne – czyli takie które pozwalają oszczędzić?

Po wstępnym zapoznaniu się z rozkładem kosztów w cyklu życia obiektu należałoby przedstawić fundamentalne zasady, którymi należy się kierować budując optymalny dom. Do głównych czynników zużycia energii należy zaliczyć:

  • usytuowanie domu
  • powierzchnię domu
  • kształt budynku
  • izolacyjność przegród zewnętrznych
  • mostki cieplne
  • system wentylacji
  • systemy ogrzewania i wspomagania ogrzewania

 

Poniżej krótko przedstawiamy każdy z wymienionych punktów. Po więcej szczegółów zapraszamy zainteresowanych na spotkanie osobiste.

1. Usytuowanie domu

Czynnik ten odgrywa olbrzymią rolę i jest doceniany w krajach zachodnich gdzie ok. 95% domów projektowanych jest indywidualnie, w Polsce ok. 5% (sic!). Na etapie sytuowania budynku chodzi głownie o uwzględnienie warunków naturalnych takich jak wiatr czy słońce. Podstawową zasadą jest osłonicie domu od strony północnej, przed zimnymi wiatrami wychładzającymi dom, najczęściej za pomocą drzew iglastych lub też budynków gospodarczych, oraz zapewnieniem jak największych zysków ciepła ze słońca przez lokalizowanie szkleń  na  elewacjach  południowo—  zachodnich  oraz  ich  redukcji  ze  strony północnej. Należy również chronić dom  przed  nadmiernym  przegrzewaniem przez  okna w  okresie  letnim wykorzystując  zmienną w  ciągu  roku  wysokość słońca na widnokręgu.

Temat usytuowania domu względem stron świata poruszamy w poniższym artykule: https://myhome.eco/usytuowanie-budynku-wobec-stron-swiata-usytuowanie-domu-do-slonca/

2. Powierzchnia domu

W tym przypadku sprawa jest oczywista im większy dom o tych samych parametrach, tym większe zużycie  energii.  Charakterystyczną cechą dla Polskich rodzin jest budowanie domów dużych „na zapas”. Wg danych GUS najczęściej budowane domy mają powierzchnię między 120 a 140m2. Jak wynika z rozmów z właścicielami jest to często powierzchnia zbyt duża. Duży dom to duże koszty budowy oraz utrzymania. Często w celu redukcji kosztów oszczędza się na materiale lub też wykonawstwie co jest pozorną oszczędnością. Dlatego też w naszej ofercie posiadamy szereg domów o małej powierzchni użytkowej pozwalającej na ewentualną rozbudowę w przyszłości. W tak zaprojektowanym domu mamy do czynienia z mniejszą przypadkowością przestrzeni. Dom wybudowany w ten sposób wprawdzie nie imponuje rozmiarami lecz doceniany jest za jakość oraz rozwiązania w nim zastosowane.

3. Kształt budynku

Im większy stosunek objętości budynku do powierzchni ścian zewnętrznych tym budynek jest mniej narażony na straty ciepła. Zasada ta polega głownie na upraszczaniu bryły budynku przez redukowanie elementów „wystających” z głównej bryły obiektu.

4. Izolacyjność przegród zewnętrznych

Przegrody  zewnętrzne  tj.: płyta podłogowa,  ściany  oraz dach należy zaprojektować  w  taki sposób  by przepuszczały  jak najmniej  ciepła,  dlatego Polsce mamy  sporządzone  odpowiednie  przepisy  prawne  dotyczące  współczynnika  przenikania  ciepła U. Ściany z betonu komórkowego wymagają docieplenia wełną mineralną lub też styropianem o grubości od 15 do 20 cm. W przypadku zastosowania izolacji o grubości 25cm uzyskujemy współczynnik U lepszy niż wymagany w domach pasywnych. Zwiększanie grubości izolacji budynku po osiągnieciu tej grubości nie ma uzasadnienia ekonomicznego, bowiem różnica w izolacyjności z dodatkowym centymetrem jest coraz mniejsza, natomiast koszty montażu wyższe.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej zapraszamy do naszego artykułu: https://myhome.eco/grubosc-izolacji-a-wspolczynnik-przenikania-ciepla-u-tlumaczymy-ludzkim-jezykiem/

Źródło: www.izolacje.com.pl – Fot.1. Grubość izolacji a współczynnik przenikania ciepła U.

5. Mostki cieplne

Mostek cieplny to obszar w przegrodzie charakteryzujący się znacznie gorszymi parametrami izolacyjnymi niż pozostała część przegrody. Mostki cieplne występują wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z nieciągłością izolacji termicznej. Najczystszymi miejscami występowania jest połączenie ściany z fundamentem, okolice stolarki, oraz połączenie dachu ze ścianą zewnętrzną budynku. Mostki między  ścianą a dachem,  jak również  w okolicach  stolarki mogą zostać w prosty sposób zniwelowane. Najtrudniejszym rozwiązaniem jest zachowanie ciągłości izolacji w przypadku ław fundamentowych. Można powiedzieć, iż nie znaleziono rozwiązania, które w pełni rozwiązywało by ten problem. Natomiast można zastosować zamiast ław fundamentowych płytę fundamentową, która ten problem eliminuje. Koszty tego rozwiązania są porównywalne z tradycyjnymi ławami fundamentowymi, co więcej dają większe możliwości w zakresie nośności obiektu oraz mniejszą podatność na osiadanie. Dlatego w domu energooszczędnym jest to element wręcz niezbędny. Jest także bardzo opłacalny ze względów ekonomicznych.

6. System wentylacji

Aspekt ten został opisany w zakładce doradztwo energetyczne.

7. System ogrzewania i wspomagania ogrzewania

Przy doborze ogrzewania należy wziąć pod uwagę wiele czynników, lecz przede wszystkim: rozmiar budynku, jego zapotrzebowania na energię, komfort użytkowania, koszty początkowe i eksploatacyjne, jak również czas eksploatacji danego systemu. Należy jeszcze wspomnieć o wskaźniku zapotrzebowania energii obrazującego ile energii potrzeba na ogrzanie 1 m2 domu w ciągu roku. Poniżej przedstawiono jak zmieniał się wskaźnik przez lata:

200-300 kWh/(m2 rok) lata 80’-90’

150-200 kWh/(m2 rok) lata 00’

70 kWh/(m2 rok) obecnie wg przepisów

<40 kWh/(m2 rok) dom energooszczędny

<15 kWh/(m2 rok) dom pasywny

Przy uwzględnieniu wszystkich czynników, można dokonać próby porównania kilku rozwiązań. Chcielibyśmy tutaj jeszcze wspomnieć o systemach hybrydowych (biwalentnych), czyli połączenia dwóch lub więcej systemów. Rozwiązanie to pozwala zwiększyć komfort i obniżyć koszty. Przykładem może być połączenie ogrzewania elektrycznego, wspomaganego kominkiem, z automatycznym podajnikiem pelletu w czasie większych mrozów.

 

Swoją wiedzę staramy się przekazywać klientom oraz stosować w naszych projektach. Jeżeli zainteresował Cię prezentowany temat, zapraszamy do kontaktu osobistego. Będziemy mogli rozwinąć powyższe zagarniana, pomóc w doborze odpowiednich rozwiązań do indywidualnych potrzeb na podstawie analizy konkretnej działki.

T: +48 722 227 733
E: info@myhome.eco