Zewsząd słyszymy hasła: współczynnik przenikania ciepła, współczynnik przewodzenia ciepła, lambda, dobra izolacyjność… Nic dziwnego, że zaczyna się nam to wszystko mieszać! Poniżej wytłumaczymy co to znaczy, żeby już nic cię nie zaskoczyło!

 

Po co w ogóle jest potrzebny współczynnik przenikania ciepła?

Współczynnik przenikania ciepła, w uproszczeniu U, powie nam jak dobrze zaizolowany jest nasz dom, czyli ile ciepła będzie uciekało przez nasze przegrody. Poznanie tej wartości jest niezwykle istotne, ponieważ dla każdego projektowanego domu zostały określone maksymalne wartości w Warunkach Technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Współczynnik przewodzenia ciepła lub współczynnik lambda (λ)?

Każdy materiał budowlany ma określony współczynnik przewodzenia ciepłą (nie mylić z współczynnikiem przenikania ciepła U), często zwanym potocznie: współczynnik lambda. Pomoże on nam scharakteryzować właściwości danego materiału. Watro zapamiętać, że im niższa wartość współczynnika, tym przez materiał ucieka mniej ciepła, a co za tym idzie jest on lepszym izolatorem.

Poniżej prezentujemy zestawienie najbardziej popularnych materiałów wraz z ich współczynnikami przewodzenia ciepłą.

L.p. Materiał Współczynnik przewodzenia ciepła λ
    [W/mK]
1 Żelbet 1,70
2 Styropian 0,032 – 0,043
3 Wełna mineralna 0,031-0,050
4 Izolacja PIR 0,018-0,045
5 Mur z cegły ceramicznej 0,77
6 Mur z betonu komórkowego na zaprawie cienkowarstwowej 0,29-0,38
7 Mur z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej 0,30-0,45
8 Drewno sosnowe i świerkowe 0,16-0,30
9 Drewno dębowe 0,22-0,40
10 Sklejka 0,16
11 Tynk cementowo-wapienny 0,82
12 Szkło 0,80
13 Stal budowlana 58,00

Źródło: Opracowanie na podstawie: Wartości współczynnika przewodzenia ciepła wg PN-EN ISO 6946:1999 – “Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”

Pokazane wartości są jedynie średnimi, referencyjnymi liczbami. Producenci prześcigają się w tworzeniu materiałów o coraz lepszych parametrach, dlatego przy wyborze konkretnych materiałów warto zainteresować się ich współczynnikami przewodzenia ciepła, ponieważ z pozoru identycznie wyglądające materiały mogą się znacząco różnić w swoich właściwościach. Bądź czujny!

Współczynnik przenikania ciepła a współczynnik przewodzenia ciepła

Wiedząc już, że każdy materiał ma swoje indywidualne właściwości związane z przepływem ciepła watro przejść do korelacji pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła, a współczynnikiem przenikania ciepła. Łącznikiem pomiędzy tymi współczynnikami jest opór cieplny. Zaczyna ci się już wszystko mieszać? Spokojnie, to nic trudnego, sam zobaczysz!

Do obliczenia oporu cieplnego R potrzebujesz jedynie dwóch informacji:

  • Współczynnik przewodzenia ciepła λ
  • Grubość warstwy d – ważne – wyrażone w metrach

I do dzieła!

Przykład 1: ściana z betonu komórkowego o grubości 24cm i λ=0,30 W/mK.

 

Pierwszy krok za nami! Co dalej?

Teraz nie zostało nam nic innego, niż obliczenie współczynnika przenikania ciepła U. Odwrotność oporu cieplnego da nam pożądaną wartość U.

Wracając do naszego przykładu 1 ze ścianą z betonu komórkowego.

Otrzymany wynik jest poszukiwaną przez nas wartością współczynnika przenikania ciepła U. Nie jest to dokładny wynik, natomiast jest to wystarczające oszacowanie dla naszych potrzeb.

W przypadku przegród, które składają się z kilku materiałów o różnych parametrach należy policzyć opór cieplny R dla każdego materiału osobno, a następnie zsumować wszystkie otrzymane wyniki.  Na koniec pozostaje nam wykonanie szybkiego działania w wykorzystaniem powyższego wzoru na U.

Przykład 2: ściana dwuwarstwowa z betonu komórkowego o grubości 24cm i λ=0,30 W/mK i styropianu o grubości 20cm i λ=0,04 W/mK.

Współczynnik przenikania ciepła w WT

We wstępie wspomnieliśmy, że w każdym projektowanym domu należy zaprojektować warstwy przegród, tak aby nie przekraczały maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła U przedstawionych w Warunkach Technicznych. Co należy sprawdzić?

  • Ściany
  • Dach
  • Podłogi na gruncie
  • Stropy
  • Okna, drzwi balkonowe i drzwi

 

Nie ma co się oszukiwać, ale najczęściej stosowaną ścianą jest ściana dwuwarstwowa lub trójwarstwowa. Oznacza, to że izolacja termiczna odgrywa najważniejszą rolę w zapobieganiu “uciekania” ciepła na zewnątrz. Chcąc szybko sprawdzić, czy dany materiał będzie odpowiedni w naszym domu, nie zastanawiaj się nad wszystkimi warstwami muru i nie wykonuj zbędnych obliczeń. Weź pod uwagę jedynie izolację termiczną. Z uwagi na wysokie wartości współczynników przewodzenia ciepła materiałów murowych, decydujące znaczenie będzie miała właśnie izolacja termiczna.

 

Wszystkie domy dostępne w naszym Katalogu są projektowane ze szczególnym zwróceniem uwagi na energooszczędność. Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami:


T: +48 722 227 733
E: info@myhome.eco