Aby w pełni wykorzystać możliwości konfiguratora,
zachęcamy do korzystania z poziomu komputera.